Megemelték az önkormányzati dolgozók juttatásait

Bruttó százezer forinttal nő az önkormányzati fenntartású intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalban dolgozók cafetéria juttatása, több orvos részesülhet praxisvásárlási támogatásban, a nyáron pedig elindul a három ütemre tervezett parkolásizóna-bővítés. Egyebek mellett ezekről döntött Újbuda Önkormányzatának képviselő-testülete a májusi rendes ülésén, amely képviselői búcsúnak és eskünek is helyet adott.

A napirendi pontok megszavazása előtt a Novák Elődöt váltó Szecsődi Patrik, a Mi Hazánk Mozgalom új képviselője tette le hivatali esküjét. Ezután a tavaszi országgyűlési választásokon képviselői mandátumot szerzett Bedő Dávid (Momentum), majd Orosz Anna alpolgármester (Momentum) búcsúzott el a testülettől. Orosz Anna utolsó alpolgármesteri megszólalásában kifejtette, tisztában van vele, hogy a negyedik fideszes kétharmad árnyékában nehéz dolga lesz a parlamentben, de küzdeni fog olyan fontos kerületi ügyekért, mint a Budai Arborétum és a Hamzsabégi sétány megmentése, a Lágymányosi-öböl hozzáférhetősége vagy a beépítések mérséklése.

Béren kívül többet kapnak
László Imre polgármester arra kérte a munkájukat az Országházban folytató Bedő Dávid, Tóth Endre, Orosz Anna és Novák Előd képviselőket, hogy legjobb tudásuk szerint képviseljék a kerület érdekeit. Később kitért arra is, hogy a 2021-es pandémiás év rendkívüli gazdálkodási időszakában rengeteg többletfeladat és fokozott stressz hárult az önkormányzati dolgozókra. Munkájuk elismeréseként és az inflációs hatások mérséklése érdekében a testület megszavazta, hogy idén bruttó 100 ezer forinttal megemeljék az önkormányzati fenntartású intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban dolgozók cafetéria juttatását, amely ezzel – megduplázva a korábbi esztendők összegét – évi bruttó 400 ezer forintra nő. A döntés több mint 1600 embert érint.

Ösztöndíjtól lakhatásig
A testület közalkalmazottakat érintő támogatási csomag bevezetéséről is döntött azzal a céllal, hogy az önkormányzat vonzóvá tegye pozícióit, és megtartsa munkavállalóit. Támogatásokra jogosultak az önkormányzati intézményben dolgozók, az önkormányzattal szerződéses viszonyt ápoló egészségügyi szolgáltatók – például a háziorvosok –, valamint a praxisukban dolgozó kollégák is. A támogatások többségében a leendő és a meglévő munkatársak is részesülhetnek.
– A háziorvoshiány országos probléma, de egyre kevesebb van óvodapedagógusból és szociális szakemberből is – mondta el lapunknak Bakai-Nagy Zita alpolgármester, aki szerint az idei költségvetésben helyet kapó új szolgáltatási rendszer jó eszköz arra, hogy munkaerőt vonzzon a XI. kerületbe. A három támogatási forma közül az egyik a havi 100 ezer forintos újbudai ösztöndíj, amely azoknak a szociális területen, óvodapedagógus, orvos, védőnő vagy gyógytornász szakon végző hallgatóknak adható, akik vállalják, hogy tanulmányaik befejezése után Újbudán helyezkednek el. A másik, a lakhatási támogatás a magas albérleti árakkal veszi fel a harcot azzal, hogy a lakásbérleti díj 50 százalékát (maximum 80 ezer forintot) megtéríti a dolgozónak. Ez öt évig jár, és egyszer meghosszabbítható, így az önkormányzat akár tíz esztendeig is segítheti a kerületi munkavégzést. A rekreációs támogatás részeként pedig éves uszodabérleteket kapnak az önkormányzati intézmények, amelyeket a dolgozók a Sport 11, illetve a Kondorosi uszodában használhatnak fel.
Az újbudai ösztöndíj első körére májusban lejárt a jelentkezési határidő, a rekreációs támogatásokat már igénybe vehetik a dolgozók, a lakhatási támogatás igénylését pedig őszig lehet benyújtani.

Tartalék is maradt tavalyról
A testületi ülés egyik leghosszabban tárgyalt témája az önkormányzat 2021. évi zárszámadása volt, amely az előző évi költségvetés kiemelt feladatait és azok teljesítését nyugtázta. Elhangzott, hogy a járvánnyal és központi elvonásokkal terhelt 2021-es költségvetési év tervezése visszafogott volt a bizonytalanságok és a kockázati tényezők miatt. Az önkormányzati vezetés a rossz pénzügyi kilátások miatt óvatosságból zárolt előirányzatokat, a beruházásokat később indította el. Mindennek köszönhetően 2022-ben 2,7 milliárd forint szabadon felhasználható maradványösszeggel gazdálkodhat az önkormányzat, ebből fedezi például az emelt cafetéria juttatásokat is.
Hintsch György alpolgármester arról számolt be, hogy a fenti összegből 700 millió forintot különítettek el az Ulászló utcai elhanyagolt saroktelek fejlesztésére. Az Ulászló–Kökörcsin–Zsombolyai utcák által közrefogott telek előzetes hasznosítási elképzelése szerint a meglévő két romos épület területén gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat és bölcsőde kapna helyet, a telek jelentős részét képező zöldfelületen pedig közparkot is kialakítanának. A tervek azonban kizárólag az ott élőkkel folytatott egyeztetéseket követően válnak majd véglegessé.

Könnyebb lesz a praxisvásárlás
A 12. napirendi pontban az orvoshiány kezelése érdekében a praxisvásárlások támogatásáról szóló önkormányzati rendeletet módosították. A képviselők megszavazták a praxist eladók életkori korlátjának eltörlését, így támogatásra jogosult az a háziorvos is, aki 65 évesnél fiatalabb kollégájától vesz át praxist.

T. D.

A ROVATBÓL