Újbudai Közösségi Költségvetés

Közös ügyek, közös döntések!

Az önkormányzatok nem valamiért, hanem valakikért, a helyiékért működnek. A közös ügyeink attól válnak közössé, hogy azokról együtt és egyetértésben döntünk. Újbuda Önkormányzata 2019 októbere óta olyan fejlesztéseket hajt végre, melyek bírják az újbudaiak támogatását. 2023-ban a világszerte egyre inkább terjedő részvételi innovációval élünk akkor, amikor még szélesebbre nyitjuk közös ügyeink alakításának lehetőségét. Hiszünk abban, hogy a lakosság tudja leginkább megfogalmazni, hogy milyen változásokra van szüksége a környezetében.

 

A 2023-as évvel indulóan Újbuda Önkormányzata lehetőséget biztosít a kerületieknek arra, hogy a közösségi költségvetés eszközével közvetlenül döntsenek Újbuda fejlesztéséről. Erre a célra az önkormányzat vezetése hat kerületi körzetre 10-10 millió forintot, tehát összesen 60 millió forintot különített el a költségvetésben, támogatva ezzel a lakossági kezdeményezésű javaslatok megvalósítását. Immáron lehetőség nyílik arra, hogy az újbudaiak még közvetlenebb módon határozzák meg az önkormányzati költségvetés egy részének felhasználását, ne kizárólag a választott képviselőkön keresztül gyakorolja a demokráciát. Hiszünk benne, hogy a közös gondolkodás és párbeszéd erősíti azt az érzést, és sajátos újbudaiságot, ami miatt 150 000 ember választotta otthonául a kerületet. A módszer lehetőséget teremt arra, hogy a helyi közösség közvetlenül dönthessen a környezete fejlesztéséről…

A közösségi költségvetés első, javaslattételi szakaszában azokat a kreatív, jobbító szándékú fejlesztési ötleteket várjuk, amelyek közérdekű célt szolgálnak, vagyis Újbuda és az itt élők érdekeit tartják szem előtt. Továbbá tekintettel vannak a rendelkezésre álló keretösszegre, nem járnak a megvalósítás után plusz kiadással, nem ütköznek jogszabályba és a kerület illetékességi körébe tartoznak.

Fontos, hogy a részvételi költségvetés nem pályázat, hanem olyan közös gondolkodás, amely során az ötleteket is a kerület közössége adja és a megvalósulásra kerülő fejlesztést is az újbudaiak választják ki, szavazataikkal. A folyamatban részt vehet minden 16. életévét betöltött, újbudai lakos.

Javaslattételi időszak: február 27. – április 9.

Javaslataikat elektronikus felületen: emailen a kozossegikoltsegvetes@ujbuda.hu címen, papíralapon pedig a javaslatgyűjtő ládák mellett található, vagy az Újbuda újságból kivágott űrlapon várjuk, melyet bedobhatnak a kerület különböző pontjain kihelyezett gyűjtőládákba:

 • 60+ Programközpontok (Kérő u. 3., Bölcső u.3.)
 • Közösségi házak
 • bölcsődék
 • óvodák
 • Polgármesteri Hivatal porta
 • B32
 • Sport11 Központ

A javaslatnak tartalmaznia kell: a projekt nevét, rövid leírását, indokolását, azt, hogy melyik körzetben javasolja megvalósítani az ötletet; a javaslattevő nevét, születési dátumát, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét. A javaslattevők a dokumentum benyújtásával adatvédelmi nyilatkozatot fogadnak el. Egy személy több, különböző javaslatot is beadhat.

Érdemes konkrét, nagyobb közösségek életét megkönnyítő, kerületi helyszínhez kötődő ötletet javasolni, így nagyobb eséllyel jut el az elképzelés a megvalósításig. A teljes keretösszeg tehát 60 millió forint, melyből a 6 körzetre felosztott kerület minden körzetében 10 millió forintig van lehetőség a projektek megvalósítására.

A körzetek az alábbi módon kerültek meghatározásra:

1. körzet:            Őrmező, Kőérberek, Kamaraerdő

2. körzet:            Albertfalva, Kelenvölgy

3. körzet:            Kelenföld, Nádorkert

4. körzet:            Lágymányos Szentimreváros, Gellérthegy

5. körzet:            Sasad, Sas-hegy

6. körzet:            Gazdagrét, Madárhegy

A beadott javaslatoknak az alábbi szabályoknak is meg kell felelniük:

          Legyenek közérdekűek! Nem lehet olyan ötletet beadni, amely magánterületen valósulna meg, pl. egy társasház udvara, vagy amely kizárólag egy kisebb csoport érdekeit szolgálja.

          Megvalósítása ne lépje túl a rendelkezésre álló keretet! Egy park kialakítása minden bizonnyal többe kerül, mint 10 millió forint; de egy-egy eleme, pl. pad, napvitorla már megvalósítható kisebb összegből is. Természetesen a költséget elegendő saját tapasztalatok, információk alapján megsaccolni, a folyamat későbbi szakaszában ugyanis részt vesznek olyan szakértők is, akik a beérkező ötletek bekerülési értékét kiszámolják.

          Minél inkább legyen eredeti, tartalmazzon újdonságot! A közösségi költségvetés nem fordítható karbantartásra, takarításra. Ha pl. törött padot, kátyút, elszállítandó roncsautót lát, kérem, értesítse az önkormányzatot és amint lehet, megoldjuk a problémát. Akkor sem tudjuk befogadni az ötletet, ha egy már folyamatban lévő beruházáshoz kapcsolódik.

          Megvalósítása ne ütközzön jogszabályba! Az ötlet megvalósítása nem lehet kirekesztő, nem tartalmazhat önkényuralmi jelképet és más módon sem lehet jogsértő.

          Megvalósítása tartozzon az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe! Az Önkormányzat pl. nem létesíthet buszmegállót vagy nem szólhat bele a vonatok menetrendjébe.

          Az ötlet megvalósítása nem tartalmaz „működési jellegű” költséget, tehát a működtetése, fenntartása nem kerül plusz pénzbe.

 

Tudjuk, nem könnyű feladat megállapítani, hogy egy ötlet minden szempontnak megfelel-e, ezért ebben a szakaszban ötletelő műhelyeket szervezünk, ahol a szakértők segítenek tökéletesíteni az elképzeléseket.

Döntési szakasz: április 10. – május 10.

A beérkezett javaslatokat összesítjük, és azokról egy szakemberekből álló bizottság dönt majd, akik megállapítják, hogy ötlet megvalósítható-e és ha igen, mennyibe kerülne a megvalósítása.

Az azonos elemeket tartalmazó ötletek a szavazási fordulóra összevonhatóak a javaslattevő egyetértésével.

Valamennyi javaslattevő visszajelzést kap annak elfogadásáról, esetleges elutasításáról vagy ágazati programként való megvalósításáról.

A szavazási folyamat: május 11. – június 11.

Arról, hogy mi valósuljon meg a döntőbe került projektekből szintén a lakosság dönt.

Szavazni online és papíron is lehet. Online az ujbudaonline.hu oldalon, a közösségi költségvetés menüpontban található űrlapon, papíralapon pedig a javaslatgyűjtő ládák mellett található, vagy az Újbuda újságból kivágott űrlapon lehet. A szavazatgyűjtő ládák helyszínei megegyeznek a javaslatgyűjtő ládákéval:

 • 60+ Programközpontok (Kérő u. 3., Bölcső u.3.)
 • Közösségi házak
 • bölcsődék
 • óvodák
 • Polgármesteri Hivatal porta
 • B32
 • Sport11 Központ

Egy személy egy projektre csak egyszer szavazhat, de több ötlet megvalósulását is támogathatja a szavazatával. A határidőre beérkezett szavazatokat összesítjük, és az eredményt nyilvánosságra hozzuk.

A befejező fázis: megvalósítás

A nyertes ötleteket Újbuda Önkormányzata valósítja meg. Az ötletet beadó tudomásul veszi, hogy kiválasztás esetén semmilyen ellentételezésre nem tarthat igényt.

A fő lépések, feladatok áttekintése után bemutatjuk, milyen ütemtervben valósulhatnak meg a nyertes ötletek, milyen lépések történtek meg, illetve melyek a további betervezett tevékenységek. Az önkormányzat honlapján a legfrissebb információk a megvalósuló ötletek adatlapjaira is felkerülnek.

 

Közös ügyek, közös döntések!

Van ötlete? Itt oszthatja meg velünk: