Újbuda Önkormányzata megvédte a Hamzsabégi sétány fáit!

Korábbi ígéretének megfelelően Újbuda Önkormányzata közigazgatási per keretében támadta meg a Déli Körvasút beruházás környezetvédelmi engedélyét, amelyet novemberben adtak ki. A keresetben azonnali jogvédelem iránti kérelemmel is élt az önkormányzat, a visszafordíthatatlan kárt okozó előkészítő munkák miatt; elsősorban a mintegy 1000 fát érintő fakivágás megelőzése érdekében.

A Fővárosi Törvényszék megalapozottnak találta az Önkormányzat beadványát és azonnali jogvédelmet rendelt el. A jogvédelem hatálya alatt a beruházó nem vághat ki fákat az érintett területen.

Ahogy a döntés fogalmaz: „[…] a bíróság akként foglalt állást, hogy kiemelt közérdek fűződik ahhoz, hogy a fák kivágására, mint visszafordíthatatlan környezeti károkozásra kizárólag azt követően kerülhessen sor, ha a bíróság a környezetvédelmi engedély jogszerűségét érdemben elbírálta.”

Újbuda Önkormányzata számára továbbra is a kerületben élők egészsége és tiszta levegőhöz, egészséges környezethez való joguk tiszteletben tartása az első.

A ROVATBÓL